Skład Celny

W Podkarpackim Parku Logistycznym w Mokrzcu prowadzony jest publiczny skład celny typu A.

Agencja Celna działajaca w Podkarpackim Parku Logistycznym świadczy kompleksowe usługi w zakresie odpraw celnych, zarówno w procedurze uproszczonej, jak i standardowej - również w ramach dostawy bezpośredniej, współpracując z Oddziałami Celnymi na terenie Podkarpacia.

Na terenie naszego Centrum Logistycznego istnieje również mozliwość korzystania ze Składu Celnego. Ta szczególna formaskładowania towarów - przede wszystkim niewspólnotowych, niesie ze soba szereg udogodnień dla kontrahentów. Decydując się na korzystanie z tej formy rozwiązania logistycznego w obrocie międzynarodowym mozna między innymi:

  • zawiesić należności celno-podatkowe przez okres składowania towarów,
  • dopuszczac do obrotu dogodną dla siebie ilość towaru,
  • składować towary po innych procedurach gospodarczych,
  • wykorzystać "funkcję tranzytową: składu - reeskortując towary sprowadzone z państw trzecich.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą z naszą Agencją Celną prosimy o kontakt tel: 14 64 67 310